Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là cong-trinh-ktv-3-1-1024x576.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là cong-trinh-ktv-3-2-1024x576.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là cong-trinh-ktv-3-3-1024x576.jpg

Công trình tại Hạ Long – Quảng Ninh sử dụng công nghệ trong xây dựng